Escoles Verdes

El programa Escoles Verdes

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.


 

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.

 

El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d'acció: el currículum, l'organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l'entorn. Així doncs, entén que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna a l'aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.

 

L'ambientalització curricular

Integrar l'educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu de centre i en totes les àrees que s'imparteixen, potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzats.

Una escola participativa i disposada a canviar

Un canvi en l'àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent,etc.) en la presa de decisions i en l'acció.

Un equipament sostenible

L'ús de recursos i la gestió del centre en general ha de ser coherent amb el projecte educatiu, que el centre mateix sigui un exemple de com s'ha d'actuar per a la sostenibilitat, de coresponsabilitat amb la millora de l'entorn.

Una escola oberta i activa

Un centre integrat en el seu entorn proper, que realitza accions de millora i de dinamització local que impliquen altres agents externs al centre, i que fa de l'entorn immediat un element facilitador d'aprenentatges, de capacitació per a l'acció responsable.

 

https://docs.google.com/a/vedrunamalgrat.org/presentation/d/1diY19TNjMDRstlCPpGlUkDd3FSGZFYIQZj0f7UPo3Fc/edit#slide=id.p

 

VÍDEO PRESENTACIÓ ESCOLES VERDES

http://tinyurl.com/qddhgda

http://youtu.be/n088Uwmjgkk    

WEB ESCOLES VERDES MARESME i VALLÈS ORIENTALS

http://www.evvallesmaresme.cat/

Treball en xarxa entre escoles

http://youtu.be/NfwjdJVhkZ8

Gestionem el centre: l’aigua i els residus

http://youtu.be/2rgXKokSacw

Consum responsable

http://youtu.be/2Mbxs8cg3ds

“Escola i família”

http://youtu.be/Lzu9QIXiCis

Tinguem cura del planeta

http://youtu.be/20VDaAwEbv0

Donem a conèixer el que fem

http://youtu.be/-ji8pF6F22Q

Gestionem el centre: l’energia i el soroll.

http://youtu.be/hqXX7P6FBnw

Conservem la nostra biodiversitat

http://youtu.be/CI28to1wAVQ

Ens responsabilitzem del nostre entorn.

http://youtu.be/iN3Av0PJ15g
També et pot interessar...

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements forma...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l’A...

llegir més »

Projecte Educatiu

  Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de M...

llegir més »