vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Educació primària

ADQUIRINT I CONSOLIDANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

Adquirint les competències bàsiques

En aquesta etapa s’adquireixen i es consoliden noves capacitats i habilitats que l’alumnat podrà aplicar de la manera competent a la seva vida quotidiana. Se’ls potencien els bons hàbits de treball i d’organització així com una bona educació, també en valors, per tal de formar joves que sàpiguen gestionar-se personalment i socialment en l’entorn del segle XXI.

Treballem les llengües a partir de diferents tipologies textuals i en entorns reals de comunicació i d’aprenentatge en català, castellà i anglès. Avancem en les nostres habilitats de comunicació oral i escrita.

Descobrim les matemàtiques que hi ha en el nostre entorn de manera manipulativa i a partir de la vivència. Treballem la resolució de problemes, ens plantegem conjectures matemàtiques adients a situacions quotidianes i en comprovem la veracitat, establim relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte matemàtic.

Impartim una hora per setmana de medi en anglès, Science. Aplicant la metodologia Treball per projectes, ens plantegem preguntes sobre el medi i utilitzem estratègies de cerca de dades i d’anàlisi dels resultats, i interpretem el present a partir dels canvis i continuïtats al llarg del temps per comprendre millor la societat en què vivim.

Utilitzem elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques i descobrir les nostres habilitats i capacitats creatives i artístiques.

Valorem la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut i prenem consciència de quins són els propis límits i les possibilitats del cos en la realització d’activitats físiques diverses. Participem en jocs col·lectius de manera activa i respectuosa amb les normes i amb els companys.

Treballem la cultura religiosa a partir dels diferents valors que vertebren la nostra societat. Coneixem i respectem les religions que ens envolten. Continuem el treball de les emocions que vam iniciar a Educació Infantil.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.